ABC Speedwaya

 • Drużyna gospodarzy występuje w kaskach czerwonym i niebieskim oraz z numerami startowymi 9-15.
 • Drużyna gości występuje w kaskach żółtym i białym oraz z numerami startowymi 1- 7.
 • W składzie meczowym każdej z drużyn musi znaleźć się minimum czterech zawodników posiadających polską licencję żużlową i polskie obywatelstwo (w tym obowiązkowo dwóch juniorów).
 • Pod numerami 6 i 7 oraz 14 i 15 mogą znaleźć się wyłącznie zawodnicy młodzieżowi z zastrzeżeniem, że obaj muszą być zawodnikami krajowymi.
 • Każdy wyścig żużlowy odbywa się na dystansie czterech okrążeń ze startu stojącego. Punkty przyznawane są następująco: I miejsce – 3 pkt., II miejsce – 2 pkt., III miejsce – 1 pkt., IV miejsce – 0 pkt.
 • Taśma maszyny startowej zwalniana jest przez sędziego zawodów po uprzednim zapaleniu zielonego światła.
  Zawodnik, który dotknie taśmy maszyny startowej po zapaleniu przez sędziego zielonego światła, zostaje z danego wyścigu wykluczony. W jego miejsce może pojechać zawodnik młodzieżowy (odpowiednio spod nr 6 i 7 w drużynie gości oraz 14 i 15 w zespole gospodarzy), o ile nie uczestniczy już w tym biegu lub nie wyczerpał limitu startów.
 • Każdy zawodnik w jednym meczu ligowym może wystąpić maksymalnie w siedmiu wyścigach (cztery biegi fazy zasadniczej, bieg nominowany, rezerwa taktyczna i rezerwa zastępująca). W przypadku, gdy w danej drużynie nie jest stosowane zastępstwo zawodnika, limit ten wynosi sześć wyścigów.
 • W ramach rezerwy zwykłej może wystąpić tylko zawodnik młodzieżowy (odpowiednio spod nr 6 i 7 w drużynie gości oraz 14 i 15 w zespole gospodarzy) zastępując w pojedynczym wyścigu dowolnego innego zawodnika ze swojej drużyny spod numerów 1-5 w drużynie gości i 9-13 w zespole gospodarzy.
 • Rezerwa zwykła za zawodnika młodzieżowego może być dokonana tylko wówczas, gdy żużlowiec ten uległ kontuzji spowodowanej przez zawodnika drużyny przeciwnej, który został wykluczony z danego biegu. Rezerwy można dokonywać już do końca meczu pod warunkiem, że żużlowiec zastępujący nie wyczerpał limitu startów. W ramach rezerwy zwykłej może wystąpić tylko i wyłącznie drugi zawodnik młodzieżowy.
 • W ramach rezerwy taktycznej może pojechać każdy zawodnik z drużyny, ale tylko raz. Dopuszczalne jest stosowanie podwójnej rezerwy taktycznej w jednym wyścigu. Za zawodnika młodzieżowego (spod nr 6 i 14) w ramach rezerwy taktycznej może pojechać tylko i wyłącznie drugi zawodnik młodzieżowy. Rezerwa taktyczna możliwa jest wówczas, gdy drużyna przegrywa różnicą minimum sześciu punktów.
 • W tym sezonie zawodnikiem zastępowanym może być każdy z piątki najlepszych pod względem średniej biegopunktowej zawodników danej drużyny, jeśli uległ kontuzji i kierownictwo tej drużyny przedstawiło sędziemu zaświadczenie lekarskie o niezdolności do jazdy tego zawodnika przez okres co najmniej dziewięciu dni lub startuje w dniu meczu jako reprezentant Polski w imprezie UEM albo FIM. Średnie biegopunktowe aktualizowane są kilkukrotnie w trakcie sezonu. Przepis ten dotyczy również juniorów (musi on jednak być zgłoszony do składu jako senior). Oczywiście w jednym meczu w barwach jednego zespołu może wystąpić maksymalnie jeden żużlowiec zastępowany. Trzech najlepszych żużlowców w składzie może być zastępowana przez każdego zawodnika, ale tylko raz. Jeśli chodzi o czwartego i piątego żużlowca, to może on być zastąpiony tylko przez jednego zawodnika, który ma wyższą średnią od niego (w pozostałych wyścigach muszą startować zawodnicy ze średnią niższą od zastępowanego). Jeden żużlowiec może wystąpić jako z/z-tka tylko raz w jednym meczu (z wyjątkiem zawodników młodzieżowych, którzy mogą pojechać nawet trzy razy w miejsce zawodnika zastępowanego w jednym spotkaniu).
 • Punkt bonusowy przysługuje zawodnikowi, który wjeżdża na metę bezpośrednio za swoim partnerem z drużyny i jednocześnie co najmniej jeden zawodnik z drużyny przeciwnej dojeżdża do mety za nim.
 • Wykluczenie zawodnika z biegu przez sędziego może nastąpić w przypadku przekroczenia limitu dwóch minut na przygotowanie do startu, dotknięcia taśmy, wyjazdu do wyścigu z niepełnym wyposażeniem (brak odpowiedniego koloru kasku, deflektora, plastronu itd.), spowodowania przerwania wyścigu wskutek własnego upadku lub spowodowania upadku innego zawodnika na torze. Sędzia ma prawo powtórzyć wyścig w pełnej obsadzie, jeśli nie jest w stanie wskazać winnego przerwania tego biegu, a cała sytuacja miała miejsce na pierwszym łuku po starcie.
 • Mecz składa się z trzynastu wyścigów fazy zasadniczej i dwóch wyścigów nominowanych, do których kierownicy drużyn zgłaszają zawodników. W biegu ostatnim muszą wystartować żużlowcy, którzy zdobyli najwięcej punktów dla swoich drużyn w fazie zasadniczej. W biegu XIV natomiast może wystąpić każdy zawodnik, o ile nie wyczerpał już limitu startów i nie jest jednym z dwóch najlepszych zawodników w drużynie. Zawodnicy występujący w biegu ostatnim mogą również wystartować w wyścigu XIV, ale tylko w ramach rezerwy taktycznej.
 • Za wygrany mecz w rundzie zasadniczej drużyna otrzymuje dwa duże punkty w tabeli, remis to 1 pkt., natomiast za porażkę zespół nie otrzymuje punktów. Równocześnie przyznawane są tzw. małe punkty.
 • Drużynie zwycięskiej dopisuje się w tabeli tyle punktów, iloma wygrała dany mecz. Zespół pokonany otrzymuje tyle samo ujemnych małych punktów.
 • Enea Ekstraliga w sezonie 2012 składa się z dziesięciu drużyn. Runda zasadnicza odbywa się systemem mecz u siebie i rewanż na wyjeździe. Rewanże odbywają się w odwrotnej kolejności, dlatego drużyny, które spotykają się w pierwszej kolejce, na rewanż muszą czekać do ostatniej kolejki rundy zasadniczej. Zespół, który okaże się lepszy w dwumeczu, otrzymuje jeden dodatkowy duży punkt w tabeli, tzw. punkt bonusowy. W przypadku dokładnego remisu w dwumeczu, żadna z drużyn nie otrzymuje bonusa.
 • Tabelę końcową po rundzie zasadniczej ustala się na podstawie sumy dużych punktów. W przypadku ich równości pomiędzy dwoma lub więcej drużynami, o wyższym miejscu rozstrzygać będą punkty bonusowy w spotkaniach między zainteresowanymi zespołami. Jeśli nie jest możliwe ustalenie ostatecznej kolejności na tej podstawie (równość punktów bonusowych w przypadku trzech i większej liczbie drużyn lub nieprzyznanie punktu bonusowego w bezpośrednim meczu obu zespołów), bierze się pod uwagę bilans małych punktów z meczy bezpośrednich między tymi ekipami. Zwykle taka procedura jest wystarczająca, aby ułożyć tabelę po sezonie zasadniczym. Jeśli jednak nadal nie jest to możliwe, o wyższej pozycji w tabeli decyduje lepszy bilans małych punktów z całego sezonu.
 • Runda play-off rozgrywana jest systemem pucharowym w formie dwumeczów. Na podstawie tabeli utworzonej po sezonie zasadniczym, cztery najlepsze drużyny tworzą pary półfinałowe według następującego klucza: 1-4, 2-3. Zespoły sklasyfikowane na miejscach dziewiątym i dziesiątym rozgrywają ze sobą spotkania barażowe. Pokonany w tym dwumeczu zostaje zdegradowany do I ligi, natomiast zwycięzcę czeka jeszcze baraż (również w formie dwumeczu) z wicemistrzem I ligi, którego stawką jest miejsce w Ekstralidze na następny sezon. Pierwsze spotkania odbywają się na torach drużyn niżej sklasyfikowanych po sezonie zasadniczym. O zwycięstwie w dwumeczu decydują przede wszystkim duże punkty (przyznawane w identyczny sposób jak w sezonie zasadniczym). W przypadku równości dużych punktów, pod uwagę bierze się bilans małych punktów. Jeśli i tutaj jest równo, zwycięzcą danego dwumeczu jest zespół wyżej sklasyfikowany po sezonie zasadniczym. Zwycięzcy spotkań półfinałowych walczą w finale o złoty medal DMP, natomiast pokonani stają do rywalizacji o brązowe krążki.