ABC Speedwaya

 

  • Drużyna gospodarzy występuje w kaskach czerwonym i niebieskim oraz z numerami startowymi 9-16.

 

  • Drużyna gości występuje w kaskach żółtym i białym oraz z numerami startowymi 1-8.

 

  • Żużlowcy z numerami 8. i 16. są zawodnikami rezerwowymi przez całe zawody. Pod tymi numerami mogą startować zawodnicy do 23. roku życia bez względu na obywatelstwo.

 

  • W składzie meczowym każdej z drużyn musi znaleźć się minimum czterech zawodników posiadających polską licencję żużlową i polskie obywatelstwo (w tym obowiązkowo dwóch juniorów).

 

  • Pod numerami 6. i 7. oraz 14. i 15. mogą znaleźć się wyłącznie zawodnicy młodzieżowi z zastrzeżeniem, że obaj muszą być zawodnikami krajowymi (posiadać polską licencję i polskie obywatelstwo).

 

  • Każdy wyścig żużlowy odbywa się na dystansie czterech okrążeń ze startu stojącego. Punkty przyznawane są następująco: I miejsce – 3 pkt., II miejsce – 2 pkt., III miejsce – 1 pkt., IV miejsce – 0 pkt.

 

  • Sędzia zawodów, na dwie minuty przed startem, włącza zegar i zapala bursztynowe światło. Zawodnik, który przed upływem dwóch minut nie będzie gotowy do startu, zostaje wykluczony z biegu.

 

  • Taśma maszyny startowej zwalniana jest przez sędziego zawodów po uprzednim zapaleniu zielonego światła.

 

  • Zawodnik, który dotknie częścią motocykla taśmy maszyny startowej po zapaleniu przez sędziego zielonego światła, zostaje z danego wyścigu wykluczony. W jego miejsce może pojechać zawodnik młodzieżowy (odpowiednio spod nr 6. i 7. w drużynie gości oraz 14. i 15. w zespole gospodarzy), o ile nie uczestniczy już w tym biegu lub nie wyczerpał limitu startów.

 

  • Sędzia zawodów może udzielić żużlowcowi zakłocającemu procedurę startową ostrzeżenia. Pierwszy taki przypadek nie pociąga za sobą żadnych skutków. Drugie ostrzeżenie otrzymane w trakcie jednego meczu skutkuje natomiast wykluczeniem z danego biegu. Co więcej, ostrzeżenia po wykluczeniu nie kasują się.

 

  • Każdy zawodnik w jednym meczu ligowym może wystąpić maksymalnie w siedmiu wyścigach (cztery biegi fazy zasadniczej, bieg nominowany, rezerwa taktyczna i rezerwa zastępująca). W przypadku, gdy w danej drużynie nie jest stosowane zastępstwo zawodnika, limit ten wynosi sześć wyścigów.

 

  • W ramach rezerwy zwykłej może wystąpić  zawodnik młodzieżowy (odpowiednio spod nr 6. i 7. w drużynie gości oraz 14. i 15. w zespole gospodarzy), a także zawodnik rezerwowy (odpowiednio spod nr 8. w drużynie gości oraz 16. w zespole gospodarzy) zastępując w pojedynczym wyścigu dowolnego innego zawodnika ze swojej drużyny spod numerów 1-5 w drużynie gości i 9-13 w zespole gospodarzy.

 

  • Rezerwa zwykła za zawodnika młodzieżowego może być dokonana tylko wówczas, gdy żużlowiec ten uległ kontuzji spowodowanej przez zawodnika drużyny przeciwnej, który został wykluczony z danego biegu. Rezerwy można dokonywać już do końca meczu pod warunkiem, że żużlowiec zastępujący nie wyczerpał limitu startów. W ramach rezerwy zwykłej może wystąpić tylko i wyłącznie drugi zawodnik młodzieżowy.

 

  • Zawodnik rezerwowy (spod numerów 8. i 16.) może w dowolnym momencie zmienić młodzieżowca spod numerów w składzie podstawowym, o ile też jest krajowym juniorem.

 

  • W ramach rezerwy taktycznej może pojechać każdy zawodnik z drużyny, ale tylko raz. Dopuszczalne jest stosowanie podwójnej rezerwy taktycznej w jednym wyścigu. Za zawodnika młodzieżowego (spod nr 6. i 14.) w ramach rezerwy taktycznej może pojechać tylko i wyłącznie drugi zawodnik młodzieżowy lub rezerwowy pod warunkami zapisanymi powyżej. Rezerwa taktyczna możliwa jest wówczas, gdy drużyna przegrywa różnicą minimum sześciu punktów.

 

  • Punkt bonusowy przysługuje zawodnikowi, który wjeżdża na metę bezpośrednio za swoim partnerem z drużyny i jednocześnie co najmniej jeden zawodnik z drużyny przeciwnej dojeżdża do mety za nim.

 

  • Wykluczenie zawodnika z biegu przez sędziego może nastąpić w przypadku przekroczenia limitu dwóch minut na przygotowanie do startu, dotknięcia taśmy, wyjazdu do wyścigu z niepełnym wyposażeniem (brak odpowiedniego koloru kasku, deflektora, plastronu itd.), spowodowania przerwania wyścigu wskutek własnego upadku lub spowodowania upadku innego zawodnika na torze albo wskutek kumulacji dwóch ostrzeżeń. Sędzia ma prawo powtórzyć wyścig w pełnej obsadzie, jeśli nie jest w stanie wskazać winnego przerwania tego biegu, a cała sytuacja miała miejsce na pierwszym łuku po starcie.

 

  • Mecz składa się z trzynastu wyścigów fazy zasadniczej i dwóch wyścigów nominowanych, do których kierownicy drużyn zgłaszają zawodników. W biegu ostatnim muszą wystartować żużlowcy, którzy zdobyli najwięcej punktów dla swoich drużyn w fazie zasadniczej. W biegu XIV natomiast może wystąpić każdy zawodnik, o ile nie wyczerpał już limitu startów i nie jest jednym z dwóch najlepszych zawodników w drużynie. Zawodnicy występujący w biegu ostatnim mogą również wystartować w wyścigu XIV, ale tylko w ramach rezerwy taktycznej.

 

  • Za wygrany mecz w rundzie zasadniczej drużyna otrzymuje dwa duże punkty w tabeli, remis to 1 pkt., natomiast za porażkę zespół nie otrzymuje punktów. Równocześnie przyznawane są tzw. małe punkty.

 

  • Drużynie zwycięskiej dopisuje się w tabeli tyle punktów, iloma wygrała dany mecz. Zespół pokonany otrzymuje tyle samo ujemnych małych punktów.

 

  • PGE Ekstraliga w sezonie 2018 składa się z ośmiu drużyn. Runda zasadnicza odbywa się systemem mecz u siebie i rewanż na wyjeździe. Rewanże odbywają się w odwrotnej kolejności, dlatego drużyny, które spotykają się w pierwszej kolejce, na rewanż muszą czekać do ostatniej kolejki rundy zasadniczej. Zespół, który okaże się lepszy w dwumeczu, otrzymuje jeden dodatkowy duży punkt w tabeli, tzw. punkt bonusowy. W przypadku dokładnego remisu w dwumeczu, żadna z drużyn nie otrzymuje bonusa.

 

  • Tabelę końcową po rundzie zasadniczej ustala się na podstawie sumy dużych punktów. W przypadku ich równości pomiędzy dwoma lub więcej drużynami, o wyższym miejscu rozstrzygać będą punkty bonusowy w spotkaniach między zainteresowanymi zespołami. Jeśli nie jest możliwe ustalenie ostatecznej kolejności na tej podstawie (równość punktów bonusowych w przypadku trzech i większej liczbie drużyn lub nieprzyznanie punktu bonusowego w bezpośrednim meczu obu zespołów), bierze się pod uwagę bilans małych punktów z meczy bezpośrednich między tymi ekipami. Zwykle taka procedura jest wystarczająca, aby ułożyć tabelę po sezonie zasadniczym. Jeśli jednak nadal nie jest to możliwe, o wyższej pozycji w tabeli decyduje lepszy bilans małych punktów z całego sezonu.

 

  • Runda play-off rozgrywana jest systemem pucharowym w formie dwumeczów. Na podstawie tabeli utworzonej po sezonie zasadniczym, cztery najlepsze drużyny tworzą pary półfinałowe według następującego klucza: 1-4, 2-3. O zwycięstwie w dwumeczu decydują przede wszystkim duże punkty (przyznawane w identyczny sposób jak w sezonie zasadniczym). W przypadku równości dużych punktów, pod uwagę bierze się bilans małych punktów. Jeśli i tutaj jest równo, zwycięzcą danego dwumeczu jest zespół wyżej sklasyfikowany po sezonie zasadniczym. Zwycięzcy spotkań półfinałowych walczą w finale o złoty medal DMP, natomiast pokonani stają do rywalizacji o brązowe krążki.

 

  • Zespół sklasyfikowany po sezonie zasadniczym na ósmym miejscu opuszcza bezpośrednio PGE Ekstraligę, a jego miejsce zajmuje zwycięzca Nice 1. Polskiej Ligi Żużlowej. Ekipa z siódmej pozycji w PGE Ekstralidze i drugiej lokaty w Nice 1. PLŻ rozegrają dwumecz o miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej na sezon 2019.

 

  • Zgłoszony w składzie zawodnik spełniający łącznie następujące warunki: ma prawo być zgłoszonym do zawodów, posiada pierwszą, drugą, trzecią, czwartą lub piątą średnią indywidualną (SI) w składzie aktualnej na dzień zawodów kadry klubu, określoną wg zasad zamieszczonych w postanowieniach na dany rok, w dniu meczu bierze udział w zawodach: FIM lub FIM Europe, nie jest zgłoszony z numerem 6, 7, 8 oraz 14, 15, 16 otrzyma status zawodnika zastępowanego, który będzie liczony do składu drużyny, spełniającego określone wymogi.

 

  • Jeżeli data zawodów FIM innych niż SGP, SGP Challenge lub SWC lub zawodów FIM Europe będzie pokrywać się z datą meczu części zasadniczej rozgrywek PGE Ekstraligi i zawodnik, który ma wziąć udział w zawodach FIM lub FIM Europe zostanie podany w składzie drużyny na mecz oraz spełni warunki zawodnika zastępowanego, mecz nie będzie odwołany przez podmiot zarządzający, a drużyna tego zawodnika uzyska uprawnienie do zastosowania za niego zastępstwa zawodnika.

 

  • Jeżeli data zawodów FIM innych niż SGP, SGP Challenge lub SWC lub zawodów FIM Europe będzie pokrywać się z datą meczu części zasadniczej rozgrywek PGE Ekstraligi i dwaj zawodnicy, którzy mają wziąć udział w zawodach FIM lub FIM Europe zostaną podani w składzie drużyny na mecz i spełniają warunki zawodnika zastępowanego, mecz nie będzie odwołany przez podmiot zarządzający, a drużyna tych zawodników uzyska uprawnienie do zastosowania za jednego z nich zastępstwa zawodnika.

 

  Jednakże, mecz ten będzie odwołany przez podmiot zarządzający, jeżeli drużyna zawodników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym skorzysta z zastępstwa zawodnika i prześle niezwłocznie na tę okoliczność do podmiotu zarządzającego oświadczenie lub zwolnienie lekarskie.