Dane

SIEDZIBA KLUBU
ul. Pera Jonssona 7
87-100 Toruń
tel. (+48) 56 651 80 66

email: biuro@speedway.torun.pl

Prezes Zarządu: Ilona Termińska

KLUB SPORTOWY
TORUŃ S.A.
ul. Pera Jonssona 7
87-100 Toruń

Rejestr w Sądzie Rejonowym w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000273592
NIP: 9562186291

Wysokość kapitału zakładowego: 4 843 000,00 zł
Kapitał wpłacony: 4 843 000,00 zł