YOUTUBE

X

TIKTOK

KONTAKT

Klub sportowy
toruń s.a.

Dąbrowskiego 2

87-100 Toruń

Rejestr w Sądzie Rejonowym w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000273592

NIP: 9562186291

Wysokość kapitału zakładowego:
4 843 000,00 zł

Kapitał wpłacony:
4 843 000,00 zł