POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest Klub Sportowy Toruń Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Pera Jonssona 7, 87-100 Toruń, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000273592, dane kontaktowe Spółki: nr telefonu 56 651 80 66, email: biuro@speedway.torun.pl (dalej jako Klub).
 2. Spółka przetwarza dane osobowe w celach:
  1. prawidłowego wykonywania zawartych umów sprzedaży w ramach sklepu internetowego (dalej jako Sklep) oraz internetowego sklepu pod adresem: https://speedway.torun.pl/sklep/ (dalej jako Sklep), co obejmuje:
   • założenie konta Użytkownika w przypadku Serwis,
   • wybór biletów/karnetów/towarów,
   • zawarcie umowy,
   • dokonanie rozliczeń,
   • dostarczenie zamówionych biletów/karnetów/towarów,
   • korzystanie przez Użytkownika z uprawnień konsumenckich.
  2. wysyłki informacji marketingowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.
 3. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych, niezbędne do:
  1. zalogowania się i dokonywania zakupów w Serwisie:
   • imię i nazwisko,
   • adres e-mail,
   • adres dostawy (jeżeli nie wybrano odbioru osobistego lub wydruku biletu),
  2. dokonywania zakupów w Sklepie:
   • imię i nazwisko,
   • adres dostawy (jeżeli nie wybrano odbioru osobistego towaru),
   • numer telefonu,
   • adres e-mail,
   • numeru rachunku bankowego (w przypadku odstąpienia od umowy lub uznania reklamacji, zwrot należności następuje bezpośrednio na numer rachunku bankowego z którego dokonano zapłaty).
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. stanowią przepisy RODO, w tym w szczególności zgoda, wyrażona w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia zakupu w Sklepie.
  4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie i dokonywanie zakupów za jego pośrednictwem oraz uniemożliwi dokonywanie zakupów w Sklepie.
  5. Czas przetwarzania danych osobowych to okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
  6. Uprawnienia Użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:
   1. prawo dostępu: Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy Klub przetwarza dane osobowe, które go dotyczą, oraz do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, którymi dysponuje Klub,
   2. prawo do sprostowania: Użytkownik może zażądać od Klubu sprostowania danych osobowych, gdy są one niedokładne lub ich uzupełnienia, gdy są niekompletne, a także sam może dokonać sprostowania swoich danych w Serwisie,
   3. prawo do usunięcia/„bycia zapomnianym”: Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych, kiedy, między innymi, nie są one już potrzebne do celów, do których zostały zebrane,
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych, w takim przypadku będą one przechowywane wyłącznie w celu dochodzenia i obrony roszczeń,
   5. prawo do przenoszalności: Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przekazać je innemu, wskazanemu przez Użytkownika podmiotowi,
   6. prawo do sprzeciwu: Użytkownik może sprzeciwić się wobec przetwarzania danych osobowych, w takim przypadku Klub zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub w celu dochodzenia lub obrony roszczeń,
   7. prawo do wniesienia skargi: Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Klubem, to jest:
   1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Klubu w celu obsługi Serwisu i Sklepu, oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Klubu,
   2. podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
   3. podmioty świadczący usługi płatności on-line w Serwisie.
  8. Cookies Serwis oraz Sklep używają plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc.) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.
  9. Informacje marketingowe – masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Możesz w każdym czasie zrezygnować z otrzymywanych informacji marketingowych poprzez użycie linka znajdującego się w otrzymanej wiadomości.