YOUTUBE

X

TIKTOK

Polityka
prywatności

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest Klub Sportowy Toruń Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Pera Jonssona 7, 87-100 Toruń, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000273592, dane kontaktowe Spółki: nr telefonu 56 651 80 66, email: biuro@speedway.torun.pl (dalej jako Klub). 
 2. Spółka przetwarza dane osobowe w celach:
 • prawidłowego wykonywania zawartych umów sprzedaży w ramach sklepu internetowego (dalej jako Sklep) oraz internetowego sklepu pod adresem: https://speedway.torun.pl/sklep/ (dalej jako Sklep), co obejmuje:

 – założenie konta Użytkownika w przypadku Serwis,

– wybór biletów/karnetów/towarów,

– zawarcie umowy,

– dokonanie rozliczeń,

– dostarczenie zamówionych biletów/karnetów/towarów,

– korzystanie przez Użytkownika z uprawnień konsumenckich.

– wysyłki informacji marketingowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.

 1. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych, niezbędne do:
 • zalogowania się i dokonywania zakupów w Serwisie:

– imię i nazwisko,

– adres e-mail,

– adres dostawy (jeżeli nie wybrano odbioru osobistego lub wydruku biletu),

 • dokonywania zakupów w Sklepie:

– imię i nazwisko,

– adres dostawy (jeżeli nie wybrano odbioru osobistego towaru),

– numer telefonu,

– adres e-mail,

– numeru rachunku bankowego (w przypadku odstąpienia od umowy lub uznania reklamacji, zwrot należności następuje bezpośrednio na numer rachunku bankowego z którego dokonano zapłaty).

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. stanowią przepisy RODO, w tym w szczególności zgoda, wyrażona w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia zakupu w Sklepie.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie i dokonywanie zakupów za jego pośrednictwem oraz uniemożliwi dokonywanie zakupów w Sklepie.
 3. Czas przetwarzania danych osobowych to okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 4. Uprawnienia Użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:

– prawo dostępu: Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy Klub przetwarza dane osobowe, które go dotyczą, oraz do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, którymi dysponuje Klub,

– prawo do sprostowania: Użytkownik może zażądać od Klubu sprostowania danych osobowych, gdy są one niedokładne lub ich uzupełnienia, gdy są niekompletne, a także sam może dokonać sprostowania swoich danych w Serwisie,

– prawo do usunięcia/„bycia zapomnianym”: Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych, kiedy, między innymi, nie są one już potrzebne do celów, do których zostały zebrane,

– prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych, w takim przypadku będą one przechowywane wyłącznie w celu dochodzenia i obrony roszczeń,

– prawo do przenoszalności: Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przekazać je innemu, wskazanemu przez Użytkownika podmiotowi,

– prawo do sprzeciwu: Użytkownik może sprzeciwić się wobec przetwarzania danych osobowych, w takim przypadku Klub zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub w celu dochodzenia lub obrony roszczeń,

– prawo do wniesienia skargi: Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Klubem, to jest:

– podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Klubu w celu obsługi Serwisu i Sklepu, oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Klubu,

– podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

– podmioty świadczący usługi płatności on-line w Serwisie.

 1. Cookies – Serwis oraz Sklep używają plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc.) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.
 2. Informacje marketingowe – masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Możesz w każdym czasie zrezygnować z otrzymywanych informacji marketingowych poprzez użycie linka znajdującego się w otrzymanej wiadomości.