Klub Sportowy Toruń S.A.

SIEDZIBA KLUBU

Pera Jonssona 7
87-100 Toruń

tel. (+48) 56 651 80 66
email: biuro@speedway.torun.pl

Prezes Zarządu: Ilona Termińska
Menadżer: Tomasz Bajerski

KLUB SPORTOWY TORUŃ S.A.

Pera Jonssona 7
87-100 Toruń

Rejestr w Sądzie Rejonowym w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000273592
NIP: 9562186291

Wysokość kapitału zakładowego: 4 843 000,00 zł
Kapitał wpłacony: 4 843 000,00 zł


SPONSOR TYTULARNY

Dziękujemy naszym partnerom za wsparcie w sezonie 2020!

Klub Sportowy Toruń SA w okresie od 1 lipca do 30 września 2020 r. realizował projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej:
“Dotacja na kapitał obrotowy dla Klubu Sportowego Toruń SA”. Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020