Klub Sportowy Toruń SA informuje, iż w roku 2022, w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem: Rozwój Sportu w kategorii senior, otrzymał dotację w wysokości 600 000 złotych brutto, która przeznaczona była na cele określone w ofercie.

Dotacja została przekazana Klubowi w następujących transzach:

– I transza w wysokości 400 000 zł w terminie do 30 od daty podpisania umowy,
– II transza w wysokości 50 000 zł w terminie do 14 dni od daty zaakceptowania prawidłowego sprawozdania częściowego z rozliczenia co najmniej 80% z I transzy,
– III transza w wysokości 25 000 zł w terminie do 14 dni od daty zaakceptowania prawidłowego sprawozdania częściowego z rozliczenia co najmniej 75% z I i II transzy,
– IV transza w wysokości 25 000 zł w terminie do 14 dni daty zaakceptowania prawidłowego sprawozdania częściowego z rozliczenia co najmniej 75% z I i II i III transzy,
– kwota 100 000 zł, która zgodnie z ofertą ma być przeznaczona na wynajem miejskich obiektów.

W ramach realizacji zadania publicznego, Klub Sportowy Toruń SA. zrealizował następujące cele:
– popularyzacja sportu żużlowego jako dyscypliny od lat związanej z miastem Toruń,
– zwiększenie liczby kibiców przychodzących na zawody w sezonie 2022,
– aktywny udział mieszkańców we wszelkich formach promocji wydarzeń sportowych organizowanych przez Klub.

W sezonie 2022 toruński Klub żużlowy utrzymał wysoki poziom wyników sportowych zespołów, drużyn i zawodników reprezentujących toruńskie kluby sportowe w kategorii senior. Rok 2022 to również promocja miasta Torunia poprzez sport podczas rozgrywanych spotkań i imprez sportowych oraz na arenach międzynarodowych jako miasta stwarzającego warunki dla rozwoju sportu.